Przedstawiciel naszej Uczelni w dniach 22 i 23 września wziął udział w  "VI Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnością" Główną tematyką obrad oscylowała wokół problematyki studiowania przez osoby z niepełnosprawnością w okresie pandemii. Szczególny nacisk kładziono na stan psychofizyczny studentów z niepełnosprawnością.

Dość dużą uwagę poświęcono również kwesti związanej z adaptacją materiałów dydaktycznych oraz uniwersalnym projektowaniem.