Szanowni Państwo 

 

Poniżej przekazuje informacje od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Chciałbym nadmienić, iż z oferowanego wsparcia mogą również skorzystać studenci z niepełnosprawnością naszej Uczelni  spoza Torunia pod warunkiem zamieszkiwania w Domu Studenckim. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem BON WSKSiM Tomaszem Wieczerzakiem.

 

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – 2019-2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu informuję, że nadal istnieje możliwość zgłaszania się do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, finansowanego ze środków pochodzących  z Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

- wykonywaniu codziennych czynności,

- poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,

- ograniczeniu skutków niepełnosprawności,

- stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

- załatwianiu spraw urzędowych,

- wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,

- dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

- czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,

 

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Słowackiego 114 (Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, boks na parterze) do 19 czerwca 2020r.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR Toruń pod numerem (056) 65-08-567. Istnieje również możliwość dojazdu do klienta w celu odebrania deklaracji lub pomocy w jej wypełnieniu.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna. Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina

Pełna treść informacji

Załącznik - Karta zgłoszenia